FAQ

Q: Welke type accu heb ik nodig?
A: Met onze Accu Zoeker vindt u precies de juiste accu voor uw doeleinde.  

Q: Onderhoudsvrij of standaard?
A: Een onderhoudsvrije accu behoeft minder onderhoud en loopt daarom minder kans aan verwaarlozing ten onder te gaan.  

Q: Welke capaciteit moet ik nemen?
A: De grootste die uw budget, lader en inbouwruimte toestaan. Overcapaciteit zorgt voor minder diepe ontlading en een geringer aantal cycli, zodat de toegenomen bedrijfszekerheid en levensduur ruim opwegen tegen de meerkosten.  

Q: Welke accu's hebben jullie voor de beroepsvaart en pleziervaart?
A: Op deze pagina kunt u meer informatie over onze boot accu's vinden.  

Q: Kunnen jullie ook accu's laten doormeten?
A: Absoluut. Wij kunnen gratis en vrijblijvend uw accu doormeten.  

Q: Bieden jullie ook autobatterijen aan?
A: Bij Accucentrale Komeet bieden wij verschillende autobatterijen van de beste merken aan.  

Q: Leveren jullie ook speciale accu's voor campers?
A: Naast accu's voor uw boot en uw auto bent u uiteraard ook voor een degelijke en scherp geprijsde camper accu bij Accucentrale Komeet aan het juiste adres.  

Q: Bieden jullie ook motor- en scooteraccu's aan?
A: Accucentrale Komeet biedt zowel motoraccu's als scooteraccu's aan. En dat voor scherpe prijzen en met minimaal 6 maanden garantie!  

Q: Verkopen jullie ook semi tractie accu's van het merk PowerBoozt?
A: Accucentrale Komeet biedt naast semi tractie accu's van het merk PowerBoozt ook accu's aan van Varta. Bovendien hebben wij een supersnelle bezorgservice!  

Q: Is het mogelijk om de tractiebatterijen ook op maat te laten maken?
A: Absoluut! Accucentrale Komeet levert naast standaard accu's ook tractiebatterijen die op maat gemaakt zijn.  

Q: In hoeverre leveren jullie ook accu's voor vrachtauto's en transportbedrijven?
A: Accucentrale Komeet heeft een breed assortiment en levert accu's voor o.a. vrachtwagens,  scheepvaart en hoogwerkers.    

De aanduiding 'onderhoudsvrij' kan tot misverstanden leiden. Het betekent niet dat de accu niet behoeft te worden gecontroleerd op ladingstoestand of te worden gereinigd. Men doelt dan uitsluitend op het watergebruik. De term wordt ook gebruikt voor standaard loodantimoon accu's. Men spreekt dan van onderhoudsvrij volgens DIN norm 43539/2 - maar dat betekent eigenlijk onderhoudsarm, want bij normaal gebruik moet toch minstens één keer per jaar het electrolyt worden bijgevuld. De moderne, gesloten accu's zoals VMF GREEN SYSTEM, hebben een zodanig laag watergebruik dat gedurende de gehele technische levensduur bijvullen overbodig is. Deze accu's hebben dan ook geen vulopeningen. Voor alle andere accu’s geldt dus: regelmatig elektrolytniveau controleren en zonodig aanvullen tot ca 10 à 15 mm boven de platen. Vooral bij hoge temperaturen is enig waterverbruik normaal. Bij extreem verbruik dient de regelspanning van de dynamo te worden gecontroleerd. Als de accu ook lading behoeft, altijd eerst laden, en dan pas bijvullen. Vocht en verontreiniging kunnen lekstromen veroorzaken en daarmee voortijdige uitputting van de accu bewerkstelligen.
Aansluitingen regelmatig controleren op loszitten en zonodig vastzetten
Navullen uitsluitend met gedemineraliseerd water – nooit met zuur!

Acculaders, ook wel aangeduid met gelijkrichters, worden onderscheiden door de wijze waarop zij het ladingsproces afwikkelen. Dat gebeurt in een aantal stappen, gezamenlijk laadkarakteristiek genoemd. We kennen de volgende laadkarakteristieken:
 • W-karakteristiek: de stroomsterkte (A) van de lading neemt af naarmate de spanning (V) in de accu stijgt en deze dus vol raakt. Laders van dit type treft men veelal aan in de superstores en de prijs reflecteert de kwaliteit.
 •  IUIa, UoUp, IIUoIUp en soortgelijke karakteristieken: het laden gebeurt met constante spanning in meerdere processtappen. Zo wordt in het bijgaande voorbeeld van de Ctek Multi XS 25000 het laadproces begonnen met een pulslading om eventuele sulfatering door te diepe ontlading te herstellen. Vervolgens wordt de accu met een softstart als het ware 'wakker gekieteld' zodat deze de lading kan opnemen. Aansluitend volgen respectievelijk de bulklading en een absobtielading gegeven om tot een volledige lading te geraken. Tot slot een analyse om te controleren of de accu stroom vasthoudt.De boostlading is optioneel. Na al deze acties schakelt de lader automatisch over op float lading met periodieke puls.

Schakel van beide voertuigen de motoren en alle gebruikers uit (alarmlichten mogen aanblijven).
Maak eerst de rode kabel vast aan de pluspool van de lege accu en bevestig de andere zijde aan de pluspool accu van de hulpwagen.
Bevestig de zwarte kabel eerst aan de minpool accu van het hulpvoertuig en vervolgens aan de massa van het pechvoertuig (raadpleeg het instructieboekje, meestal is het motorblok de aangewezen plaats). Zorg dat de kabels vrij blijven van bewegende delen.
Start de motor van het hulpvoertuig en start even later het pechvoertuig.
Maak de startkabels los in omgekeerde volgorde.

Jumpstart

Een goed geconstrueerde accu is een veilig object, mits deskundig behandeld en met de nodige voorzorgen omringd. Neem daarom kennis van de technische instructies voor montage, laden en onderhoud. Op de accu bevindt zich een veiligheidssticker om u daaraan te herinneren met de volgende symbolen:

nochilds Waarschuwing Buiten bereik van kinderen houden.
explosion-danger Explosiegevaar Bij het laden ontstaat knalgas. Bij onoordeelkundig handelen bestaat daarom explosiegevaar. Laad accu's altijd in een goed geventileerde ruimte en vermijd vonken en open vuur.
caution-fire Brandgevaarlijk Buiten bereik van open vuur of vonken houden. Niet roken in de nabijheid van accu’s en kortsluiting vermijden. Pas op voor elektrostatische ontlading.
caution-corrosive-acid Bijtend zuur Accuzuur is etsend. Vermijd contact met huid, ogen en kleding. Bij aanraking onmiddelijk spoelen met water. Bij inwendig contact spoelen met water - niet braken! Raadpleeg een arts.
Oogbescherming Oogbescherming Bescherm uw ogen tijdens de omgang met accu's. Bij onverhoopt contact enige minuten spoelen met ruim water. Raadpleeg een arts.
warning-label Waarschuwing Volg de aanwijzingen op de accu en de gebruiksvoorschriften van de toepassing waarin deze is geplaatst.
Recycle Milieu Bij de productie van deze accu is het merendeel van de toegepaste materialen voor hergebruik geschikt.
removal-policy Verwijderen Voer defecte accu’s af via geëigende afvalstromen – nooit met het huisvuil.
Bij alle voertuigen vanaf bouwjaar 1998 dient het instructieboekje te worden geraadpleegd alvorens de accu te ontkoppelen. Bij nalatigheid is de kans groot dat motormanagementsysteem en diverse accessoires zoals airbag, radio en navigator geheel ontregeld worden. In dergelijke gevallen dient gebruik te worden gemaakt van een externe stroombron om de instellingen te bewaren. Dit kan door middel van een kleine 12V accu of een een gestabiliseerde lader zoals de Ctek 7000 en 25000 met een aansluiting op de sigarettenaansteker (zonodig contact inschakelen) Voor het overige dient bij de installatie van een accu de juiste volgorde in acht te worden genomen.
 1. Neem kennis van de veiligheidsvoorschriften.
 2. Schakel alle gebruikers uit en neem de contactsleutel uit het slot.
 3. Maak eerst de negatieve kabel los ter voorkoming van kortsluiting.
 4. Vervolgens de positieve kabel losmaken.
 5. Maak nieuwe accu, bak en aansluitingen grondig schoon.
 6. Aansluitingen en polen licht insmeren met zuurvrije vaseline.
 7. Plaats de nieuwe batterij en overtuig u van de juiste poolstand: pluspool komt overeen met positieve kabelklem.
 8. Sluit de kabels in omgekeerde volgorde aan: dus eerst de positieve aansluiting, daarna de negatieve. Draai de klemmen stevig maar niet overdreven aan.
 9. Bij motorrijwielen: bevestig eventuele gasafvoerslang, er daarbij voor zorgend dat op ca. 3 cm van ieder einde een sneetje in de slang is aangebracht. Bij eventuele verstopping of beknelling van de slang zal dit als overdrukventiel werken.
 10. Zorg dat de accu goed is vastgezet en controleer waar mogelijk het electrolytniveau.
Neem nooit, terwijl de motor loopt, een van de batterijklemmen los. De dynamo levert doorgaans een veel hogere spanning dan de batterijspanning en daardoor kan de systeemspanning veel hoger worden als de batterij ontkoppeld wordt. De accu zorgt er nl. voor dat de systeemspanning niet boven een ontoelaatbare waarde uitkomt. Neemt men tijdens een draaiende motor een van de accuklemmen los, dan kan dat totale vernieling van het elektrische systeem betekenen.
Bij een serieschakeling wordt de pluspool van de ene accu gekoppeld aan de minpool van de andere. Het resultaat hiervan is een batterij waarvan de capaciteit gelijk is aan die van de gebruikte accu’s maar met een nominale spanning van 24V.
Als een serieschakeling gemaakt moet worden kan men hier het beste accu’s voor gebruiken van hetzelfde merk, type en productieserie (productiedatum) omdat de eigenschappen van deze accu’s het beste overeenkomen. Gebruik van verschillende accu's kan leiden tot het sulfateren van de ene en overbelasting van de andere.
PAS OP: als accu’s van verschillende capaciteiten in serie gezet worden is de capaciteit van de batterij gelijk aan de capaciteit van de kleinste accu. DOE DIT NOOIT
Bij een parallelschakeling zijn van meerdere accu's de positieve polen met elkaar doorverbonden evenals de negatieve polen. Zo verdubbelt de capaciteit van de accuset, terwijl de nominale spanning van het systeem gelijk blijft. Het parallelschakelen van twee 12V 180Ah accu's levert dus een batterij op van 12V 360Ah.
Met het maken van een parallelschakeling dient echter opgepast te worden. Bij een parallelschakeling wordt de stroom over de beide takken verdeeld en is de stroomsterkte afhankelijk van de interne weerstand van de accu’s. Als parallelgeschakelde accu’s in de geringste mate in capaciteit of in leeftijd verschillen is de basis gelegd voor een spoedige terugkeer naar uw acculeverancier. Accu’s met verschillende capaciteiten hebben in een parallelschakeling nooit dezelfde ladingstoestand. Bij het ontladen krijgt de accu met de laagste weerstand alle stroom en wordt overladen. De andere accu krijgt geen stroom en gaat sulfateren. Het resultaat is een kapotte set.
 
Bij het ontladen is steeds de zwakste accu eerder leeg dan de andere en dus dieper ontladen waardoor de onderlinge verschillen steeds groter worden. Toepassing van een diodebrug of scheidingsrelais voorkomt beïnvloeding van accu's onderling. Belangrijk in een parallelschakeling is ook dat alle doorverbinders lang en dik zijn. Verschil in lengte of dikte betekent verschil in weerstand en dat zou betekenen dat bij verschillen in bekabeling de accu aan het einde van de streng te weinig lading krijgt, terwijl de accu aan het begin wordt overladen.
De informatie op deze pagina's is een samenvatting van de meest relevante bepalingen rond transport en opslag van accu's. De inhoud is derhalve niet volledig en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij adviseren belanghebbenden kennis te nemen van de integrale tekst. VERVOER: voor het wegvervoer gelden de regels van het internationale transport over de weg VLG/ADR. Het ADR kent voor accu's van met UN nrs 2794 en 2800 twee bijzondere bepalingen: Bijzondere bepaling 295: de accu's behoeven niet afzonderlijk van een opschrift en een gevarenetiket te zijn voorzien indien de gepallettiseerde lading van het juiste opschrift en een gevarenetiket is voorzien. Bijzondere bepaling 598: de volgende accu's zijn niet onderworpen aan de bepalingen van het ADR: Nieuwe accu's indien:
 • zij zodanig zijn vastgezet dat zij niet kunnen glijden, omvallen of beschadigen
 • zij van handvatten zijn voorzien, behalve indien zij bijvoorbeeld op pallets zijn gestapeld
 • zich aan de buitenzijde geen gevaarlijke sporen van logen of zuren bevinden
 • zij tegen kortsluiting zijn beveiligd
Gebruikte accu's indien:
 • hun omhulsel geen beschadiging vertoont
 • zij beschermd zijn tegen lekkage, glijden, omvallen en beschadigen bijvoorbeeld door stapeling op pallets of in accubaken (verpakkingsinstructie P801a)
 • zij tegen kortsluiting zijn beveiligd.
NB: onder gebruikte accu's worden verstaan accu's die na normaal gebruik worden vervoerd voor kringloopdoeleinden (schrootaccu's). Het vervoer van gebruikte accu's voor bijvoorbeeld garantieonderzoek valt onder de bedrijfseigen activiteiten en dient te worden gelijkgesteld met het vervoer van nieuwe accu's. OPSLAG (Alleen Nederland) Voor de opslag van nieuwe gevulde en geladen accu's in de groothandel geldt de Algemene maatregel van Bestuur voor Opslag- en Transportbedrijven. Voor de opslag van nieuwe gevulde accu's in de werkplaatsen van garages geldt het besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer.
Wordt toegepast bij te diepe ontlading van de accu en na herhaalde onvoldoende lading of stratificatie. In voorkomende gevallen kan per kwartaal een vereffeningslading worden uitgevoerd en wel door aansluiting op een normale (IUIXX) lader. De gunstigste stroomsterkte, afhankelijk van de laadkarakteristiek, komt neer op ca. 3A tot 4A per 100Ah. Een vereffeningslading kan worden beëindigd als gedurende 4 uur laadspanning en SG niet meer toenemen. Bij een aantal van de hiervoor geschetste Ctek laders is de boostlading instelbaar.

Accu's of batterijen zijn onder vele coderingen bekend.
Elke producent en/of leverancier heeft z'n eigen codering.
Uiteindelijk kunnen alle accu's door een dinnummer beschreven worden.
Van bijna elke accu in ons assortiment wordt ook het dinnummer vermeld.
Hieronder volgt een opsomming van heel veel nummers:
535.20 of 53520
545.77 of 54577 of 545077030 of 545.077.030
MB 6N4C-1B of 00415 of 004.15